Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2010-04-27
Program jednání 29 kB
72 kB
Dodatek č.1 30 kB
Záznam z jednání 57 kB
Usnesení č.307 26 kB
70 kB
318/10 Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2011 a 2012, a na úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v letech 2011 a 2012
Usnesení č.308 18 kB
68 kB
282/10 Zpráva o plnění Plánu snižování administrativní zátěže podnikatelů do roku 2010
Usnesení č.309 26 kB
70 kB
363/10 Zpráva o plnění Národního plánu zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 až 2010 za rok 2009
Usnesení č.310 24 kB
67 kB
372/10 Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2010
Usnesení č.311 16 kB
66 kB
307/10 Návrh na jmenování předsedy a člena Rady Českého telekomunikačního úřadu
Usnesení č.312 37 kB
60 kB
382/10 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc březen 2010
Usnesení č.313 24 kB
66 kB
373/10 Zpráva o plnění systémových opatření v oblasti vězeňství v roce 2009
ikonka - bylo změněno Usnesení č.314 33 kB
80 kB
371/10 Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 236)
Příloha č.1 182 kB
Příloha č.1 k usnesení č.314
ikonka - bylo změněno usn. 240/2011 , usn. 159/2011
ikonka - mění usnesení usn. 521/2009 , usn. 118/2009
Usnesení č.315 27 kB
70 kB
377/10 Změna usnesení vlády ze dne 7. prosince 2005 č. 1574, k návrhu na ratifikaci Evropské charty regionálních či menšinových jazyků (ETS 148), otevřené k podpisu členským státům Rady Evropy ve Štrasburku dne 5. listopadu 1992
ikonka - mění usnesení usn. 1574/2005
Usnesení č.316 17 kB
68 kB
365/10 Žádost o zabezpečení letecké dopravy sportovní reprezentace České republiky
Usnesení č.317 26 kB
70 kB
383/10 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o výzkumných, vývojových, testovacích a vyhodnocovacích aktivitách

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk