Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2010-04-19
Program jednání 34 kB
94 kB
Dodatek č.1 43 kB
Záznam z jednání 86 kB
Usnesení č.279 25 kB
44 kB
336/10 Záměr budoucí úpravy zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, podle úkolu uloženého ministru pro místní rozvoj usnesením vlády ze dne 22. února 2010 č. 158
Usnesení č.280 25 kB
43 kB
329/10 Návrh základních tezí sjednocení (harmonizace) základů daně z příjmů fyzických osob s vyměřovacími základy pro veřejné (tj. sociální a zdravotní) pojištění
Usnesení č.281 27 kB
45 kB
350/10 Zapojení České republiky do Evropského obchodního rejstříku
Usnesení č.282 26 kB
44 kB
330/10 Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v České republice (2010)
Usnesení č.283 24 kB
42 kB
337/10 Zpráva o plnění úkolů Strategie vlády v boji proti korupci za období let 2008 až 2009
Usnesení č.284 25 kB
44 kB
340/10 Zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol
Usnesení č.285 15 kB
42 kB
354/10 Návrh na jmenování člena Legislativní rady vlády
Usnesení č.286 25 kB
43 kB
347/10 Návrh na jmenování do hodností generálů
Usnesení č.287 30 kB
48 kB
322/10 Zpráva o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností a radiační ochranou v roce 2009
Usnesení č.288 17 kB
42 kB
331/10 Vyhodnocení čerpání finančních prostředků vyčleněných na předsednictví České republiky v Radě EU za období 2007-2009
Usnesení č.289 28 kB
49 kB
355/10 Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Arménskou republikou o předávání a přebírání protiprávně pobývajících osob
Usnesení č.290 18 kB
44 kB
358/10 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády v Kambodži a v Mongolsku a pracovní návštěvy předsedy vlády v Arménii ve dnech 24. dubna - 1. května 2010
Usnesení č.291 18 kB
44 kB
356/10 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Jana Kohouta u Svatého stolce ve dnech 27.-28. dubna 2010
Usnesení č.292 18 kB
42 kB
357/10 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy spolkového ministra pro evropské a mezinárodní záležitosti Rakouské republiky Michaela Spindeleggera v České republice dne 27. dubna 2010
Usnesení č.293 30 kB
50 kB
360/10 Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2009
Usnesení č.294 26 kB
44 kB
167/10 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.295 29 kB
50 kB
367/10 Návrhy možných revizí operačních programů a evaluace výzev
Usnesení č.296 25 kB
44 kB
348/10 Návrh na jmenování do hodností generálů
Usnesení č.297 24 kB
42 kB
362/10 Návrh na jmenování do hodnosti brigádního generála
Usnesení č.298 24 kB
56 kB
366/10 Odvolání a jmenování členů orgánů zdravotních pojišťoven
Usnesení č.299 24 kB
42 kB
361/10 Informace pro vládu o veřejných zakázkách k rozvoji informačních systémů české daňové správy v roce 2010 dle usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010
Usnesení č.300 26 kB
43 kB
306/10 Návrh změny usnesení č. 36 ze dne 5. ledna 2009 o jmenování zmocněnců vlády pro liniovou výstavbu pozemních komunikací a roční zprávy o činnosti vládních zmocněnců v roce 2009
Usnesení č.301 24 kB
42 kB
380/10 Jmenování předsedy poradních orgánů vlády
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.302 28 kB
46 kB
381/10 Odvolání a jmenování zmocněnce vlády pro lidská práva a předsedy Rady vlády České republiky pro lidská práva
ikonka - bylo zrušeno usn. 410/2019
ikonka - bylo změněno usn. 693/2018
ikonka - mění usnesení usn. 1323/2001 , usn. 1057/2001
Usnesení č.303 19 kB
44 kB
370/10 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Jana Kohouta ve Státě Izrael a na Palestinských územích ve dnech 4. – 6. května 2010
Usnesení č.304 28 kB
50 kB
375/10 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o letecké dopravě
Usnesení č.305 15 kB
42 kB
Návrh dokumentu "Použití speciálních sil a vedení speciálních operací" č.j. D95/2010
Usnesení č.306 Návrh na změnu ve funkcích vedoucích zastupitelských úřadů v hodnostech mimořádných a zplnomocněných velvyslanců České republiky č.j. V105/2010

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk