Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2010-02-01
Program jednání 25 kB
76 kB
Dodatek č.1 32 kB
Záznam z jednání 64 kB
Usnesení č.85 26 kB
68 kB
1366/09 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se snižováním administrativní zátěže podnikatelů
Usnesení č.86 26 kB
69 kB
1848/09 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.87 26 kB
68 kB
64/10 Návrh poslance Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1010)
Příloha č.1 23 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.87
Usnesení č.88 26 kB
68 kB
75/10 Návrh poslance Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1011)
Příloha č.1 25 kB
31 kB
Příloha č.1 k usnesení č.88
Usnesení č.89 25 kB
67 kB
80/10 Návrh poslance Daniela Petrušky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1013)
Příloha č.1 24 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.89
Usnesení č.90 26 kB
68 kB
81/10 Návrh zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1009)
Příloha č.1 26 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.90
Usnesení č.91 18 kB
32 kB
76/10 Dokumentace programu č. 229 110 "Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku"
Příloha č.1 236 kB
Příloha č.1 k usnesení č.91
ikonka - bylo změněno Usnesení č.92 27 kB
70 kB
1843/09 Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy
Příloha č.1 280 kB
Příloha č.1 k usnesení č.92
ikonka - bylo změněno usn. 657/2014 , usn. 479/2013
ikonka - mění usnesení usn. 1333/2008
Usnesení č.93 27 kB
71 kB
69/10 Návrh na přijetí změny Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
Usnesení č.94 24 kB
68 kB
74/10 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy prezidenta republiky Václava Klause v Dánském království dne 2. února 2010
Usnesení č.95 25 kB
68 kB
78/10 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy prezidenta republiky Václava Klause v Egyptské arabské republice ve dnech 7. až 9. února 2010
Usnesení č.96 18 kB
68 kB
79/10 Návrh na vyslání delegace České republiky, vedené místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí, na 46. Bezpečnostní konferenci v Mnichově ve dnech 5. až 7. února 2010
Usnesení č.97 17 kB
66 kB
86/10 Program Výzkumná centra - změny v programu
Usnesení č.98 26 kB
69 kB
94/10 Návrh na posílení působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v Afghánistánu v roce 2010
Usnesení č.99 26 kB
70 kB
93/10 Dodatek č. 3 k usnesení vlády ze dne 19. listopadu 2009 č. 1413, o vakcinační strategii pro očkování vakcínou proti chřipce způsobené virem Pandemic (H1N1) 2009 v České republice
ikonka - mění usnesení usn. 1413/2009

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk