Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2010-01-25
Program jednání 31 kB
72 kB
Dodatek č.1 40 kB
Záznam z jednání 63 kB
Usnesení č.75 27 kB
42 kB
1779/09 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
Usnesení č.76 25 kB
41 kB
54/10 Senátní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (sněmovní tisk č. 1005)
Příloha č.1 31 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.76
Usnesení č.77 25 kB
40 kB
56/10 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1003)
Příloha č.1 30 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.77
Usnesení č.78 25 kB
40 kB
57/10 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1004)
Příloha č.1 29 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.78
Usnesení č.79 20 kB
45 kB
51/10 8. a 9. periodická zpráva o plnění závazků plynoucích z Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace
Usnesení č.80 52 kB
90 kB
47/10 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc prosinec 2009
Usnesení č.81 18 kB
42 kB
49/10 Návrh na uskutečnění oficiální cesty místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí J. Kohouta na konferenci k Východnímu partnerství v Madridu a na konferenci k Afghánistánu v Londýně ve dnech 27.-28.1. 2010
Usnesení č.82 18 kB
42 kB
48/10 Pracovní návštěva předsedy Evropské rady Hermana Van Rompuye v České republice dne 29. ledna 2010
Usnesení č.83 17 kB
41 kB
50/10 Zrušení usnesení vlády ze dne 28. dubna 2008 č. 500, o zabezpečení dislokace některých organizačních složek státu a obcí s rozšířenou působností Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a Černošice na území hlavního města Prahy, v platném znění
ikonka - ruší usnesení usn. 500/2008
Usnesení č.84 26 kB
44 kB
38/10 Bezúplatný převod nepotřebného majetku státu, k němuž má právo hospodařit Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Ústí nad Labem, do vlastnictví Statutárního města Kladna dle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
Příloha č.1 41 kB
75 kB
Příloha č.1 k usnesení č.84

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk