Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2009-12-02
Program jednání 36 kB
Záznam z jednání 34 kB
Usnesení č.1 511 27 kB
44 kB
1721/09 Vakcinační strategie pro očkování zdravotně stigmatizovaných dětí ve věku 10 - 17 let vakcínou proti chřipce způsobené virem Pandemic (H1N1) 2009 v České republice. Dodatek č. 1) k usnesení vlády ze dne 19. 11. 2009 č. 1413 o vakcinační strategii pro očkování vakcínou proti chřipce způsobené virem Pandemic (H1N1) 2009 v České republice
Usnesení č.1 512 25 kB
41 kB
1720/09 Informace vlády o nezávislém auditu plnění závazků společnosti RPG INDUSTRIES SE vyplývajících ze smlouvy o prodeji akcií OKD z roku 2004 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky
Usnesení č.1 513 16 kB
40 kB
Návrh na jmenování předsedy Legislativní rady vlády
Usnesení č.1 514 15 kB
40 kB
Návrh na jmenování ministra pro evropské záležitosti

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk