Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2009-09-07
Program jednání 48 kB
136 kB
Dodatek č.1 30 kB
Záznam z jednání 106 kB
Usnesení č.1 135 25 kB
64 kB
1100/09 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/30 Hospodaření Ministerstva obrany se státním majetkem
Usnesení č.1 136 25 kB
66 kB
1080/09 Stanovisko ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/29 „Finanční prostředky určené na programy podpory rozvoje průmyslových zón a regeneraci území a objektů pro následné průmyslové a podnikatelské využití“
Usnesení č.1 137 24 kB
66 kB
965/09 Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 08/27 – „Finanční prostředky určené na akce oprav a údržby pozemních komunikací“
Usnesení č.1 138 25 kB
66 kB
1289/09 Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/26 - „Finanční prostředky na pořízení silničního spojení Brno - Vídeň (R 52)"
Usnesení č.1 139 27 kB
71 kB
1072/09 Stanovisko ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu č. 08/22 „Finanční prostředky určené na čištění odpadních vod"
Usnesení č.1 140 24 kB
66 kB
1035/09 Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/28 „Majetek státu a prostředky státního rozpočtu v kapitole Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy“
Usnesení č.1 141 23 kB
62 kB
1146/09 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/31 „Hospodaření s majetkem státu při ukončení činnosti České konsolidační agentury“
Usnesení č.1 142 26 kB
66 kB
1255/09 Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 08/36 „Finanční prostředky vybírané na základě zákona Vojenskou zdravotní pojišťovnou České republiky"
Usnesení č.1 143 24 kB
64 kB
1264/09 Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 09/01 „Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit policejní školy Ministerstva vnitra"
Usnesení č.1 144 24 kB
66 kB
1283/09 Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/33 „Finanční prostředky určené na výstavbu univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně“
Usnesení č.1 145 26 kB
66 kB
1268/09 Souhrnné hodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2008 zpracované na základě údajů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2008
Příloha č.1 21 kB
24 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1145
Usnesení č.1 146 25 kB
64 kB
1218/09 Metodika pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů
Usnesení č.1 147 25 kB
66 kB
1253/09 Realizace národního přesídlovacího programu
Usnesení č.1 148 25 kB
64 kB
1267/09 Zpráva o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2008
Usnesení č.1 149 18 kB
64 kB
1287/09 Program podpory Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. formou poskytování prostředků určených obcím (jejich svazkům) pro realizaci projektů Programu rozvoje venkova „Obce“
Usnesení č.1 150 28 kB
68 kB
1262/09 Návrh na sjednání Protokolu ke Smlouvě mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
Usnesení č.1 151 27 kB
70 kB
1266/09 Návrh na obeslání devátého zasedání konference smluvních stran Úmluvy Organizace spojených národů o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem a/nebo desertifikací, zejména v Africe (21. září – 2. října 2009, Buenos Aires, Argentina)
Příloha č.1 27 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1151
Usnesení č.1 152 25 kB
66 kB
1254/09 Informace o průběhu a výsledcích 61. výročního zasedání Mezinárodní velrybářské komise (Funchal, Portugalsko, 28. května – 26. června 2009)
Usnesení č.1 153 25 kB
64 kB
1270/09 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy prezidenta republiky Václava Klause v Polské republice ve dnech 11. a 12. září 2009
Usnesení č.1 154 25 kB
66 kB
1271/09 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy prezidenta republiky Václava Klause v Republice Slovinsko dne 15. září 2009
Usnesení č.1 155 18 kB
66 kB
1269/09 Návrh na uskutečnění příhraničního setkání místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ČR Jana Kohouta a spolkového ministra zahraničních věcí Rakouské republiky Michaela Spindeleggera dne 9. září 2009 v ČR a Rakousku
Usnesení č.1 156 25 kB
64 kB
1272/09 Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády Slovenské republiky R. Fica v České republice dne 5. května 2009
Usnesení č.1 157 25 kB
64 kB
1273/09 Zpráva o průběhu pracovní návštěvy spolkového kancléře Rakouské republiky Wernera Faymanna v České republice dne 29. ledna 2009
Usnesení č.1 158 23 kB
64 kB
1284/09 Zmocnění místopředsedy vlády a ministra obrany k podpisu Certifikátu konečného uživatele (End User Certificate) pro státní podnik VOP-026 Šternberk, s.p.
Usnesení č.1 159 17 kB
64 kB
1263/09 Sloučení Vojenského opravárenského podniku 025 Nový Jičín, státní podnik s VOP-026 Šternberk, s.p.
Usnesení č.1 160 17 kB
62 kB
1256/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 3 písm. a) a § 29 písm. a) a d) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek I. zóny Chráněné krajinné oblasti Český kras a Národní přírodní rezervace Koda pro speleologické průzkumné a výzkumné práce
Usnesení č.1 161 18 kB
63 kB
1257/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 3 písm. a) a § 35 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek I. zóny Chráněné krajinné oblasti Český kras a Národní přírodní památky Zlatý kůň pro speleologické průzkumné a výzkumné práce
Usnesení č.1 162 16 kB
62 kB
1274/09 Žádost Českého krkonošského spolku SKI o.s. Jilemnice o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., za účelem pořádání 42. ročníku sportovní akce " Běh do vrchu Jilemnice - Žalý"
Usnesení č.1 163 17 kB
62 kB
1275/09 Žádost Správy Národního parku České Švýcarsko o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko podle § 43, § 16 odst. 1 písm. e) a § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání hromadných veřejných akcí a vstupování na území I. zóny Národního parku České Švýcarsko
Usnesení č.1 164 18 kB
63 kB
1276/09 Povolení výjimky podle § 43 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy ke kácení stromů z bezpečnostních důvodů
Usnesení č.1 165 17 kB
63 kB
1277/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to za účelem vypracování diplomové práce na téma: Analýza geomorfologického rizika v Národní přírodní rezervaci Šerák - Keprník
Usnesení č.1 166 17 kB
63 kB
1278/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 35 odst. 2 a § 34 písm. f) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Národní přírodní památky Lužní potok a Přírodní rezervace Bystřina pro průzkumné práce
Usnesení č.1 167 16 kB
62 kB
1279/09 Žádost Autoklubu Bohemia Sport v AČR Česká Lípa o povolení výjimky z ochranných podmínek CHKO Český ráj pro konání automobilové soutěže „36. ročník Rally Bohemia“
Usnesení č.1 168 17 kB
62 kB
1280/09 Žádost o povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Poodří za účelem vjíždění a setrvání motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody, a to v rámci realizace stavby „Úprava Ondřejnice, Stará Ves nad Ondřejnicí km 2,300 – 6,500“
Usnesení č.1 169 18 kB
64 kB
1281/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 písm. a) a § 29 písm. a) a d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to za účelem výměny zemního kabelu VN 287 v úseku Praděd - Sokolí chata na území NPR Praděd a I. zóny CHKO Jeseníky
ikonka - ruší usnesení usn. 901/2007
Usnesení č.1 170 19 kB
64 kB
1282/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to za účelem cvičení složek IZS a Armády ČR na území Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic
Usnesení č.1 171 17 kB
64 kB
1285/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek CHKO Lužické hory uvedených v ustanovení § 26 odst.1 písm.c) zákona pro společnost Deutschfilm GmbH Medien HausProduktion "Goethe!", August - Bebel - Strasse 26-53, D - 14482 Postdam Babelsberg za účelem natáčení filmu
Usnesení č.1 172 19 kB
64 kB
1286/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek chráněných území uvedených v ustanovení § 26 odst. 1 písm. c), § 29 odst. 1 písm. d), h) a § 34 odst. 1 písm. e) zákona pro Ekologické služby s.r.o. Hořovice, za účelem provádění výzkumné činnosti
Usnesení č.1 173 25 kB
66 kB
1302/09 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/06 „Finanční prostředky operačního programu Rozvoj lidských zdrojů určené na aktivní politiku zaměstnanosti"
Usnesení č.1 174 17 kB
64 kB
1310/09 Účast ministra pro evropské záležitosti na zasedání Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy ve dnech 14. – 15. září 2009 v Bruselu

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk