Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2009-05-06
Program jednání 6 kB
36 kB
Dodatek č.1 30 kB
Záznam z jednání 51 kB
Usnesení č.621 18 kB
66 kB
683/09 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.622 18 kB
66 kB
684/09 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.623 18 kB
67 kB
685/09 Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě
Usnesení č.624 19 kB
66 kB
686/09 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.625 26 kB
64 kB
681/09 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.626 25 kB
64 kB
678/09 Návrh na sjednání Dohody o antarktické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky
Usnesení č.627 21 kB
77 kB
680/09 Návrh na obeslání 62. zasedání Světového zdravotnického shromáždění, které se koná ve dnech 18. - 27. května 2009 v Ženevě, Švýcarsko
Příloha č.1 20 kB
22 kB
Příloha č.1 k usnesení č.627
Usnesení č.628 23 kB
60 kB
679/09 Zpráva o činnosti Bezpečnostní rady státu za rok 2008
Usnesení č.629 25 kB
62 kB
657/09 Návrh na uskutečnění státní návštěvy prezidenta Rakouské republiky Heinze Fischera v České republice ve dnech 14. - 15. května 2009
Usnesení č.630 18 kB
64 kB
656/09 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy premiéra ČLR Wena Jiabaa ve dnech 20. – 21. května 2009, v jejímž rámci se uskuteční summit EU-ČLR a bilaterální jednání ČR-ČLR v Praze
Usnesení č.631 25 kB
62 kB
654/09 Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí České republiky Karla Schwarzenberga v Bělorusku ve dnech 16. – 17. dubna 2009
Usnesení č.632 25 kB
62 kB
655/09 Zpráva o průběhu pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Republiky Kazachstán Marata Tažina v České republice ve dnech 19. – 20. dubna 2009
Usnesení č.633 16 kB
62 kB
Návrh na zrušení usnesení vlády ze dne 4. května 2009 č. 620/V, o změně usnesení vlády ze dne 8. listopadu 2006 č. 1271, o Pandemickém plánu České republiky pro případ pandemie chřipky vyvolané novou variantou chřipkového viru
ikonka - ruší usnesení usn. 620/2009

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk