Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2009-03-23
Program jednání 54 kB
137 kB
Dodatek č.1 33 kB
Záznam z jednání 114 kB
Usnesení č.324 29 kB
44 kB
1077/08 Návrh zákona o České národní bance
Usnesení č.325 30 kB
70 kB
1976/08 Návrh zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů
Usnesení č.326 21 kB
45 kB
1715/08 Návrh věcného záměru zákona o úřednících veřejné správy a o vzdělávání ve veřejné správě
Usnesení č.327 19 kB
40 kB
301/09 Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování přímých podpor, některých podpor v rámci společné organizace trhu s vínem a některých podpor Programu rozvoje venkova, za účelem snížení nebo vyloučení dotací z důvodu porušení podmíněnosti, a kterým se mění některá související nařízení vlády
Usnesení č.328 18 kB
40 kB
302/09 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění pozdějších předpisů
ikonka - bylo změněno Usnesení č.329 21 kB
46 kB
317/09 Aktualizace Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2006 až 2011
ikonka - bylo změněno usn. 39/2013
Usnesení č.330 23 kB
37 kB
335/09 Situační analýza sociálně vyloučených lokalit na území města Litvínova se zaměřením na sídliště Janov
Usnesení č.331 27 kB
43 kB
326/09 Řešení aktuálních problémů sociálního vyloučení
Usnesení č.332 24 kB
40 kB
323/09 Projekt Letní školy migračních studií
Usnesení č.333 36 kB
66 kB
361/09 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc únor 2009
Usnesení č.334 25 kB
41 kB
328/09 Plnění bodu II/4 z usnesení vlády ze dne 19. ledna 2009 č. 68 - převody peněžních prostředků do státních finančních aktiv ve výši 4 182 mil. Kč
Usnesení č.335 17 kB
39 kB
332/09 Žádost o předchozí souhlas vlády se zrušením společnosti Hospodářské parky, spol. s r.o. likvidací
Usnesení č.336 29 kB
46 kB
330/09 Návrh na sjednání Prozatímní dohody, kterou se vytváří rámec pro dohodu o hospodářském partnerství mezi státy východní a jižní Afriky na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé
Usnesení č.337 26 kB
40 kB
349/09 Zpráva o průběhu donorské konference ke Gaze v Egyptě ve dnech 1. - 2. března 2009, o zahájení zasedání na vysoké úrovni Rady pro lidská práva v Ženevě 3. března 2009 a o konferenci ke vztahům EU s Ruskem v Římě 3. března 2009
Usnesení č.338 25 kB
40 kB
347/09 Zpráva o návštěvě předsedy vlády ČR Mirka Topolánka v regionu Kaspického moře ve dnech 11. - 13. února 2009
Usnesení č.339 25 kB
40 kB
350/09 Zpráva o uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády v Bruselu dne 4. března 2009
Usnesení č.340 25 kB
40 kB
348/09 Oficiální návštěva prezidenta Ukrajiny V. Juščenka v České republice ve dnech 24. – 25. března 2009
Usnesení č.341 25 kB
40 kB
346/09 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy prezidenta Státu Izrael Šimona Perese v České republice ve dnech 30. a 31. března 2009
Usnesení č.342 25 kB
40 kB
345/09 Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí Arménie Eduarda Nalbandyana v České republice dne 18. února 2009
Usnesení č.343 25 kB
40 kB
352/09 Zpráva o uskutečnění návštěvy generálního tajemníka Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) Angela Gurríi v České republice ve dnech 3. - 4. března 2009
Usnesení č.344 16 kB
38 kB
325/09 Návrh na odvolání a jmenování náhradníka Státní volební komise
Usnesení č.345 17 kB
62 kB
311/09 Žádost Českého svazu kanoistů a Svazu vodáků ČR o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání tradičních závodů ve vodním slalomu, sjezdu na divoké vodě a raftingu na řece Labi pod přehradou Labská ve Špindlerově Mlýně ve dnech od 15. 5. do 17. 5. 2009
Usnesení č.346 17 kB
38 kB
336/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) zákona pro ZO ČMOS PŠ Gymnázium Vrchlabí, za účelem vjezdu na účelové komunikace nacházející se na území KRNAP
Usnesení č.347 18 kB
38 kB
337/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) zákona pro Lezecký kroužek Prachov, se sídlem Husova 59, 50601 Jičín, za účelem vjezdu na účelové komunikace nacházející se na území KRNAP
Usnesení č.348 18 kB
38 kB
338/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 2 písm. b) a písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek CHKO Žárské vrchy pro změnu využití území a změnu kultury na p.p.č. 1015 v k.ú. Vojnův Městec, v I. zóně CHKO
Usnesení č.349 18 kB
38 kB
341/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko ze zákazu vjíždění a setrvávání motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace
Usnesení č.350 18 kB
38 kB
342/09 Žádost TJ UNION Plzeň, vodáckého oddílu, o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání závodu Českého poháru vodáků v termínu 25.4.2009 na řece Otavě, v úseku toku Čeňkova Pila – Rejštejn nacházejícím se na území Národního parku Šumava
Usnesení č.351 18 kB
38 kB
343/09 Žádost Ing. Martina Pavlíčka o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava dle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorových vozidel na účelovou komunikaci Stožec – Nové Údolí – Trojmezenská k nemovitosti na stavební parcele č. 181 v k.ú. Stožec z důvodu zajištění údržby a užívání objektu na území Národního parku Šumava
Usnesení č.352 18 kB
38 kB
344/09 Žádost společnosti Horská služba ČR,o.p.s. o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd sněžného pásového vozidla (rolby) o šíři pásů 3,6m na cestu U čtyř pánů – Růženčina zahrádka – sedlo Lysé hory, z důvodu zpevnění sněhové pokrývky pásy rolby z důvodu zajištění akceschopnosti Horské služby dle výjimky č. 218 ze dne 1. března 2006
Usnesení č.353 18 kB
38 kB
353/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 písm. a) a § 29 písm. a) a d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Koda a Chráněné krajinné oblasti Český kras za účelem provádění nahodilých těžeb ve vybraných porostních skupinách
Usnesení č.354 18 kB
38 kB
354/09 Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 písm. a) a § 29 písm. a) a d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Karlštejn, Národní přírodní rezervace Koda a Chráněné krajinné oblasti Český kras za účelem provádění nahodilých těžeb ve vybraných porostních skupinách
Usnesení č.355 17 kB
38 kB
355/09 Žádost pana Petra Kožíška o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání 10. ročníku turistické a cykloturistické akce „Za kvetoucí měsíčnicí“ na území Národního parku České Švýcarsko dne 23. května 2009
Usnesení č.356 18 kB
38 kB
356/09 Žádost TJ Lokomotivy Plzeň, oddílu kanoistiky, o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání závodů ve sjezdu na divoké vodě na řece Otavě v úseku nacházejícím se na území Národního parku Šumava ve dnech 2. a 3. května 2009
Usnesení č.357 17 kB
38 kB
357/09 Žádost TJ Jiskra Horní Maršov o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání 22. ročníku běhu do vrchu „Velká cena Krkonoš“dne 25. 4. 2009 na území KRNAP
Usnesení č.358 18 kB
38 kB
358/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Český ráj, pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu v porostech podle LHP pro období let 2008 – 2017, pro lesní hospodářský celek Hoříce
Usnesení č.359 19 kB
38 kB
359/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu na lesních pozemcích ve vlastnictví Obce Světnov
Usnesení č.360 19 kB
38 kB
360/09 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Jizerské hory, CHKO Lužické hory a CHKO Český ráj pro povolení vjezdu motorového vozidla mimo silnice a místní komunikace
Usnesení č.361 17 kB
40 kB
367/09 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2008
Usnesení č.362 26 kB
40 kB
365/09 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o dvoustranné spolupráci při podpoře průmyslového výzkumu a vývoje v soukromé sféře (dále jen "Dohoda")
Usnesení č.363 19 kB
42 kB
387/09 Krytí zvýšených sociálních mandatorních výdajů kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí
Příloha č.1 75 kB
Příloha č.1 k usnesení č.363
ikonka - bylo změněno Usnesení č.364 18 kB
40 kB
391/09 Použití prostředků vládní rozpočtové rezervy roku 2009 ve výši 1,8 mld. Kč pro realizaci opatření č. 3.3.1. Národního protikrizového plánu
ikonka - bylo změněno usn. 1214/2009
Usnesení č.365 17 kB
38 kB
386/09 Žádost o zabezpečení letecké dopravy sportovní reprezentace České republiky
Usnesení č.366 25 kB
40 kB
388/09 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy prezidenta Spojených států amerických Baracka Obamy v České republice ve dnech 4. - 5. dubna 2009
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.367 25 kB
41 kB
390/09 Návrh na změnu usnesení vlády České republiky ze dne 18. dubna 2001 č. 367, ve znění usnesení vlády ze dne 19. června 2002 č. 667, o dalším postupu privatizace zdravotnických zařízení
ikonka - bylo zrušeno usn. 187/2016
ikonka - mění usnesení usn. 367/2001
Usnesení č.368 25 kB
40 kB
Informace o výsledcích šetření bezpečnostních složek v případě pokusu o ovlivnění volby prezidenta republiky v roce 2008
Usnesení č.369 Návrh na změnu ve funkcích vedoucích zastupitelských úřadů v hodnostech mimořádných a zplnomocněných velvyslanců České republiky č.j. V303/09
Usnesení č.370 49 kB
Návrh finančního zajištění organizace a bezpečnosti summitu EU-27-USA dne 5. dubna 2009 a bezpečnosti pobytu prezidenta USA na území České republiky ve dnech 4.-5. dubna 2009 č.j. V286/09

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk