Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2009-02-20
Program jednání 31 kB
74 kB
Záznam z jednání 56 kB
Usnesení č.206 25 kB
63 kB
227/09 Návrh poslanců Tomáše Kvapila, Miroslava Váni a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 728)
Příloha č.1 25 kB
26 kB
Příloha č.1 k usnesení č.206
Usnesení č.207 25 kB
64 kB
209/09 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 722)
Příloha č.1 42 kB
42 kB
Příloha č.1 k usnesení č.207
Usnesení č.208 31 kB
82 kB
203/09 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc leden 2009
Usnesení č.209 18 kB
64 kB
208/09 Návrh na uvolnění mimořádných finančních prostředků na humanitární pomoc České republiky pro Gazu
Usnesení č.210 27 kB
66 kB
202/09 Zpráva o průběhu a výsledcích 2. zasedání Smíšeného výboru pro hospodářskou spolupráci mezi Českou republikou a Republikou Srbsko (Bělehrad, 24. a 25. listopadu 2008)
Usnesení č.211 25 kB
64 kB
195/09 Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády v Polské republice dne 28. ledna 2009
Usnesení č.212 25 kB
64 kB
196/09 Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause ve Švýcarské konfederaci ve dnech 29. ledna až 1. února 2009
Usnesení č.213 25 kB
64 kB
205/09 Zpráva o uskutečnění pracovní návštěvy delegace České republiky, vedené předsedou vlády, v Bruselu ve dnech 30. a 31. ledna 2009
Usnesení č.214 25 kB
64 kB
207/09 Zpráva o průběhu pracovní návštěvy předsedy vlády České republiky Mirka Topolánka a ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga na Blízkém východě ve dnech 18. a 19. ledna 2009
Usnesení č.215 25 kB
64 kB
206/09 Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí Republiky Slovinsko Samuela Žbogara v České republice ve dnech 5. a 6. února 2009
Usnesení č.216 16 kB
62 kB
191/09 Úhrada členského příspěvku Mezinárodní asociaci ekonomických a sociálních rad a obdobných institucí (AICESIS) na rok 2009
Usnesení č.217 18 kB
62 kB
192/09 Žádost pana Karla Bittnera o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorového vozidla na účelovou komunikaci Pec pod Sněžkou – Obří důl z důvodu zajištění údržby a užívání objektu na území Krkonošského národního parku
Usnesení č.218 17 kB
62 kB
177/09 Nepovolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek CHKO Šumava uvedených v ustanovení § 26 odst. 3 písm. b) zákona pro pana Štěpána Bečváře, Klatovská 169, 321 03 Plzeň, za účelem zřízení obory pro chov spárkaté zvěře ve II. zóně ochrany přírody CHKO Šumava v k.ú. Zelená Lhota

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk