Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2008-04-09
Program jednání 45 kB
132 kB
Záznam z jednání 100 kB
Usnesení č.367 16 kB
57 kB
97/08 Věcný záměr zákona o veřejném zdravotním pojištění
Usnesení č.368 17 kB
58 kB
98/08 Věcný záměr zákona o zdravotních pojišťovnách
Usnesení č.369 17 kB
58 kB
99/08 Věcný záměr zákona o Úřadu pro dohled nad zdravotními pojišťovnami
Usnesení č.370 16 kB
57 kB
100/08 Návrh věcného záměru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
Usnesení č.371 16 kB
57 kB
101/08 Návrh věcného záměru zákona o specifických zdravotních službách
Usnesení č.372 16 kB
57 kB
102/08 Věcný záměr zákona o zdravotnické záchranné službě
Usnesení č.373 17 kB
58 kB
103/08 Věcný záměr zákona o univerzitních nemocnicích a univerzitních zdravotnických pracovištích
Příloha č.1 74 kB
Příloha č.1 k usnesení č.373
Usnesení č.374 26 kB
61 kB
373/08 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.375 27 kB
60 kB
461/08 Návrh poslanců Petra Rafaje, Josefa Smýkala, Miloslava Vlčka, Alexandra Černého, Milana Urbana, Petra Wolfa, Ladislava Mlčáka a Kateřiny Konečné na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 215/2002 Sb., o státním dluhopisném programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen, ve znění zákona č. 177/2003 Sb. (sněmovní tisk č. 454)
Příloha č.1 34 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.375
Usnesení č.376 25 kB
58 kB
442/08 Návrh poslanců Michaely Šojdrové, Jiřího Carbola, Ludvíka Hovorky, Tomáše Kvapila, Miloše Melčáka a Michala Pohanky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 455)
Příloha č.1 23 kB
26 kB
Příloha č.1 k usnesení č.376
Usnesení č.377 25 kB
57 kB
465/08 Návrh poslanců Václava Votavy, Václava Šlajse, Petra Červenky, Josefa Smýkala a Alfréda Michalíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 457)
Příloha č.1 23 kB
26 kB
Příloha č.1 k usnesení č.377
Usnesení č.378 25 kB
58 kB
422/08 Návrh poslanců Hany Orgoníkové, Evy Dundáčkové, Aleny Páralové, Juraje Ranince, Pavla Kováčika, Jana Hamáčka a dalších na vydání zákona o zmírnění majetkových křivd československých občanů, kteří zanechali svůj nemovitý majetek na území Zakarpatské Ukrajiny v souvislosti s její cesí Ukrajinské sovětské socialistické republice (sněmovní tisk č. 453)
Příloha č.1 36 kB
38 kB
Příloha č.1 k usnesení č.378
Usnesení č.379 25 kB
58 kB
462/08 Návrh poslanců Jana Vidíma, Jiřího Čepelky, Juraje Ranince, Michaela Hrbaty, Tomáše Kladívka, Václava Klučky, Karla Černého a Antonína Sedi na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 451)
Příloha č.1 28 kB
31 kB
Příloha č.1 k usnesení č.379
Usnesení č.380 25 kB
58 kB
426/08 Návrh poslanců Ivana Ohlídala, Waltera Bartoše, Olgy Zubové, Petra Wolfa, Miloslava Souška, Marcely Mertinové, Jana Látky a Jaromíra Chalupy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 456)
Příloha č.1 29 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.380
ikonka - bylo změněno Usnesení č.381 27 kB
60 kB
429/08 Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v České republice
ikonka - bylo změněno usn. 556/2019
ikonka - mění usnesení usn. 1510/2005
Usnesení č.382 29 kB
63 kB
428/08 Postup při naložení s nemovitým majetkem státu na silničních hraničních přechodech v příslušnosti hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových po plném zapojení České republiky do schengenského systému
Příloha č.1 30 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.382
Usnesení č.383 26 kB
58 kB
443/08 1. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2008
Usnesení č.384 25 kB
62 kB
445/08 Strategie pro práci Policie České republiky ve vztahu k menšinám pro období let 2008 - 2012
Usnesení č.385 16 kB
56 kB
412/08 Návrh na zrušení vládního usnesení č. 1227 ze dne 29. října 2007 v souvislosti s nesouhlasem Evropské komise se znovuobnovením obrátkového fondu z programů PHARE k regionálnímu rozvoji malých a středních podniků
ikonka - ruší usnesení usn. 1227/2007
Usnesení č.386 24 kB
57 kB
404/08 Informace o průběhu kontrol podle bodu III/1 usnesení vlády České republiky ze dne 28. února 2007 č. 175 a jejich výsledcích za kalendářní rok 2007
Usnesení č.387 17 kB
58 kB
433/08 Žádost o zabezpečení letecké dopravy sportovní reprezentace České republiky
Usnesení č.388 18 kB
59 kB
414/08 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády v Řecku ve dnech 11.-12. dubna 2008 a v Kyperské republice ve dnech 12.-14. dubna 2008
Usnesení č.389 25 kB
60 kB
417/08 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy prezidenta Brazilské federativní republiky Luize Inácia Luly da Silva v České republice ve dnech 11. - 12. dubna 2008
Usnesení č.390 18 kB
58 kB
406/08 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí Singapuru George Yea v České republice ve dnech 10. - 12. dubna 2008
Usnesení č.391 17 kB
57 kB
408/08 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Krkonošského národního parku, a to pro vjezd motorového vozidla mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená orgány ochrany přírody
Usnesení č.392 18 kB
57 kB
410/08 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek NP České Švýcarsko uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. c) a d) zákona pro Českou televizi - Televizní studio Ostrava za účelem natáčení pohádky "Ztracený princ" na území NP České Švýcarsko
Usnesení č.393 18 kB
58 kB
436/08 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Beskydy pro povolení vjezdu a setrvávání motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace
Usnesení č.394 18 kB
57 kB
437/08 Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti České středohoří pro povolení vjezdu a stání motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace v rámci jednodenní humanitární sportovně-kulturní akce Bezinka Kamýk
Usnesení č.395 24 kB
57 kB
483/08 Návrh společné dohody vlády České republiky a České národní banky
Usnesení č.396 25 kB
58 kB
484/08 Návrh na jmenování do hodností generálů
Usnesení č.397 22 kB
66 kB
Příprava návrhu věcného záměru zákona o nestátních neziskových organizacích
Usnesení č.398 25 kB
58 kB
Návrh na vyslání kontingentu speciálních sil resortu Ministerstva obrany do protiteroristické operace Trvalá svoboda v Afghánistánu č.j. V264/2008

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk