Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2007-11-26
Program jednání 34 kB
70 kB
Dodatek č.2 30 kB
Dodatek č.3 32 kB
Dodatek č.4 32 kB
Dodatek č.1 30 kB
Upozornění 27 kB
Upozornění 28 kB
Záznam z jednání 74 kB
Usnesení č.1 326 24 kB
99 kB
Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti cen (sněmovní tisk č. 341)
Usnesení č.1 327 17 kB
98 kB
1534/07 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 45/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy
ikonka - bylo změněno Usnesení č.1 328 18 kB
59 kB
1629/07 Převod vlastnictví vybraného majetku příslušným územním samosprávným celkům - byty (21. celek)
Příloha č.1 302 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1328
ikonka - bylo změněno usn. 1285/2009
Usnesení č.1 329 27 kB
102 kB
1679/07 Změna dokumentace programu Ministerstva dopravy č. 327 250 Výstavba dálnice D11 Praha - Hradec Králové - státní hranice Česká republika/Polská republika
Příloha č.1 418 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1329
Usnesení č.1 330 30 kB
109 kB
1673/07 Návrh na obeslání 13. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a 3. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu (Bali, Indonésie, 3. – 14. prosince 2007)
Příloha č.1 35 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.1330
Usnesení č.1 331 18 kB
100 kB
1681/07 Návrh na vyslání delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na zasedání ministrů zahraničních věcí zemí Organizace Severoatlantické smlouvy v Bruselu ve dnech 6.-7. prosince 2007
Usnesení č.1 332 17 kB
99 kB
1675/07 Návrh na vyslání delegace v čele s ministrem zahraničních věcí na II. Summit EU - Afrika v Lisabonu ve dnech 7. až 9. prosince 2007
Usnesení č.1 333 18 kB
100 kB
1674/07 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí Peruánské republiky José Antonia Garcíi Belaúnde v České republice ve dnech 5. – 6. prosince 2007
Usnesení č.1 334 17 kB
99 kB
1685/07 Návrh na navázání diplomatických styků na úrovni velvyslanectví mezi Českou republikou a Cookovými ostrovy
Usnesení č.1 335 19 kB
100 kB
1682/07 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 16 odst. 2 písm. b) § 29 písm. d), a § 26 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Žofinka a Národní přírodní rezervace Červené blato v Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko, Národní přírodní rezervace Boubín v Chráněné krajinné oblasti Šumava, Národní přírodní rezervace Žofínský prales, I. zóny NP Šumava a I. zóny NP České Švýcarsko, a to za účelem fotografování
Usnesení č.1 336 17 kB
98 kB
1683/07 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Břehyně-Pecopala, Národní přírodní rezervace Novozámecký rybník a Národní přírodní rezervace Karlovské bučiny pro vstup za účelem fotografování
Usnesení č.1 337 17 kB
98 kB
1684/07 Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 písm. a) a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek NP a CHKO Šumava pro obnovu malé vodní elektrárny na Bílém potoce v k.ú. Hamry na Šumavě
Usnesení č.1 338 26 kB
102 kB
1687/07 Konvergenční program České republiky (listopad 2007)
Usnesení č.1 339 23 kB
98 kB
1697/07 Návrh strategie řešení starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací
Usnesení č.1 340 25 kB
100 kB
1703/07 Zpráva o aktuálním stavu realizace programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 233 330 "Rozvoj materiálně technické základny Masarykovy univerzity v Brně" a návrh řešení vzniklé situace
Usnesení č.1 341 17 kB
100 kB
1720/07 Žádost o navýšení rozpočtu kapitoly č. 334 – Ministerstvo kultury o částku 100 mil. Kč z vládní rozpočtové rezervy pro Státní fond České republiky na podporu a rozvoj české kinematografie
Usnesení č.1 342 20 kB
106 kB
1715/07 Ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů v otevřeném řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zahájeném Ředitelstvím silnic a dálnic ČR dne 6.9.2007 uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení v informačním systému o veřejných zakázkách pod ev.č.: 60010725 na veřejnou zakázku s názvem „Zimní údržba 2007“ na dodávku vozidel a příslušenství pro zimní údržbu dálnic
Usnesení č.1 343 16 kB
98 kB
Návrh na jmenování generálního komisaře účasti České republiky na Světové výstavě EXPO 2010 v Šanghaji
Usnesení č.1 344 25 kB
100 kB
Návrh na ustanovení koordinátora příprav zasedání Evropského jaderného fóra v roce 2008 v Praze a jmenování prof. RNDr. F. Janoucha, CSc. do této funkce
Usnesení č.1 345 17 kB
98 kB
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek národních parků uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. d), § 16 odst. 2 písm. a) a b) tohoto zákona, a to za účelem rekonstrukce lanové dráhy Pec pod Sněžkou - Růžová hora - Sněžka v Krkonošském národním parku.

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk