Katalogový list vLegis

Vysvětlivky ke zkratkám:

KPL - Knihovna připravované legislativy, ISAP - Informační systém pro aproximaci práva, Id záznamu - identifikační číslo dokumentu v eKLEPu (PID)

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk